פאול קור

 

הדחליל

הדחליל מוצב במרחק , כשקו האופק רחוק והשמים גבוהים. כלום לא צומח ודבר לא עף. לדחליל נותר רק מרחב שליטה שומם, עצום וריק. שם הוא עומד יציב ואיתן, במרכז, כשמכנסיו מתנפנפים, גבו כפוף ורגליו
.העדינות חשופות
.דחליל- אדם, שהוצב ב"שום מקום" - במרכז היקום


הדחליל", 1978, 100/92 ס"מ"

קודם | הבא | לאוסף הציורים | לדף הבית