פרס בצרפת לספר היפה. הספר יצא לאור מטעם גלריה "מג" פריז
.ב-1974 הספר הוצג במוזיאון לאומנות מודרנית, פריס

,פרס נחום גוטמן לשנת תשנ"א מעירית תל-אביב
.לספר גן החיות הקסום

1991
פרס בן יצחק - אגף הנוער מוזיאון ישראל, ירושלים, לאיור המעולה בספר
.הילדים כספיון הדג הקטן, תשנ"ב

1992
,פרס נחום גוטמן לשנת תשנ"א מעירית תל-אביב
.לספר גן החיות הקסום

1993
:פרסים עבור עיצוב גרפי

פרס עבור סיכת התייר
.מדינת ישראל - הוועדה הממשלתית לתיירות

1949
פרס עבור סמל הנכה
.משרד הביטחון - אגף כוח אדם

1952
לתולדות | לתערוכות
לדף הבית
פרס ראשון בתחרות לכרזת יום העצמאות תשי"ב
."הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"

1952
עבודות נבחרו להיות מוצגות בתערוכה בפריז בבית הגנזים
.של אומנות יהודית עממית

1954
.פרס על כרזת יום העצמאות
פרס על כרזת יום העצמאות

1955
.פרס ראשון מעירית תל-אביב עבור פלקט לחגיגות העדלידע
פרס ראשון מעירית תל-אביב עבור פלקט לחגיגות העדליידע

1955
."פרס ראשון עבור פלקט לביטוח הלאומי - "בטוח זקנה
ס ראשון עבור פלקט לביטוח הלאומי-"בטוח זקנה"

1956
בנק ישראל מכריז על תחרות עבור ציור שטרות כסף
.ההצעה של קור לא מתקבלת, והוא מקבל פרס ניחומים

1956
פרס עבור פלקט התערוכה החקלאית
.משרד החקלאות מדינת ישראל


1958
.ציון לשבח עבור פלקט יובל תל-אביב
ציון לשבח עבור פלקט יובל תל-אביב


1958
פרס ראשון בתחרות כרזות
.תערוכת התעשייה והמשק כ"ה למדינת ישראל


1972
.פרס ראשון כרזת יום העצמאות תשכ"ג - זקן ונער רוקדים יחד
פרס ראשון כרזת יום העצמאות תשכ"ג-זקן ונער רוקדים יחד


1963
.פרס מטעם משרד ראש הממשלה לפלקט יום העצמאות תשכ"ד
פרס מטעם משרד ראש הממשלה לפלקט יום העצמאות תשכ"ד1964
פרס "סירנת הזהב", פרס ראשון בינלאומי בתחרות שהתקיימה
.במילנו עבור כרזות תיירות

1966
.פרס על כרזה לקונגרס הציוני ה-כ"ה מלשכת הקונגרס הציוני
1960
לתולדות | לתערוכות
לדף הבית
.גיליון תביל לתערוכת בולים בינלאומית
1957