פאול קור

הצייר והמודל

אין שום מאפיין הרומז שהצייר, או שמא הציירת, אמנם מציירים: לא מכחול, לא צבעים, לא מצע לציור, רק
.המסגרת שמחזיקה את המודל


"הצייר והמודל"

קודם | הבא | לאוסף הציורים | לדף הבית