פאול קור

סולמות

לצופה המתבונן בציור זה לא ברור, האם הוא נמצא
.בחזית הבמה, או אולי מציץ הוא מאחורי הקלעים
התפאורה בנויה כבית שקירותיו פעורים, שבתוכו
,מתרחשת תנועה מתמדת: עולים ויורדים בסולמות
.צועדים לתוך מנהרה חשוכה
התעתוע בין הגדול לקטן, בין הפתוח לאטום, בין אנושי
לסכמטי - לרובוט, מעמיד בפני הצופה חידה בלתי
.פתורה


סולמות, 1984, 92/80 ס"מ

קודם | לאוסף הציורים | לדף הבית