מציורי השמן של פאול קור
על כתפי אבא
הדחליל
גוליבר
הצייר והמודל
מראה שחורה
מבחן רורשך
ריקוד
אישה בכחול
חתונה לבנה
קריאת העורב
מבטים
מודט
אדם וחווה
חווה ונחש
הגירוש
מחבוא
צור
אנטומיה
.כל הציורים בצבעי שמן
.המידות הן בסנטימטרים
טרנספורט מס' 2
סולמות
לרישומים | לגלריה | לדף הבית