פול קור מצייר בעיקר בני אדם. הם מופיעים על הבד כשחקנים במחזה שהעלילה בו מופשטת
.וכל צופה יכול להטעינה במילים משלו
.הדמויות האנושיות שייכות לכל מקום, לכל זמן ולכל עלילה. תווי פניהם, גילם ומינם מרומזים
.החידתיות טמונה ברב המשמעות והיא שמעוררת סקרנות, כשל חידה שעל הצופה לפענחה
. לכאורה, במבט ראשון, מתגלה ציור אסתטי, בעל צבעוניות מדורגת, המשרה רוגע
אך ככל שנעמיק ונתבונן נרגיש שמתרחשת כאן דרמה רבת תעצומות, שעל מנת לפענחה יש
.להעזר בשמות היצירה, בהבנת הסמלים, בקורות חיי הצייר ואולי גם בנסיבות בהן צוייר הציור
ציורי שמן | רישומים

רישומים מראשית הדרך