פאול קור

גוליבר

:גוליבר בנוי מניגודים המעומתים זה מול זה
הקטן מול הגדול, הפתוח מול הסגור, הנקי והטהור מול הכהה, הדחוס והמזוהם. העתיד, הרענן, הצעיר
.הפתוח למרחבים לעומת העבר המסוייט


גוליבר", 1988"

קודם | הבא | לאוסף הציורים | לדף הבית