פאול קור

מראה שחורה

.התנועה של הצייר הוקפאה עוד בטרם הסתיימה לצופה לא ברור האם הצייר מלטף, בודק או שומר
.ואולי הוא רק מוודא שהמודל באמת קיים

הקפאת התנועה, כמו בציור זה, היא אחת ממאפייני
.היצירה של פאול קור


מראה שחורה", 1985, 65/80 ס"מ"

קודם | הבא | לאוסף הציורים | לדף הבית