פאול קור פאול קור
אדם וחווה", 1992 - מתוך סדרת בריאת העולם"
חווה והנחש", 1992 - מתוך סדרת בריאת העולם"
פאול קור

 

חווה ונחש, אדם וחווה והגירוש מגן-עדן

,שלוש יצירות אלו מתארות את הפרקים בספור המקראי
.הן בעלות מכנה משותף והוא דמויות שחורות, סמלים וטכניקה
כל ציור בנוי כפאזל של כמה ציורים, בדים נפרדים, המורכבים
.יחד ללא סימטריה ליצירת התמונה השלמה
.כל תת ציור עומד כיצירה עצמאית וגם כחלק מהיצירה הכוללת

.אדם וחוה - "וגר זאב עם כבש", עץ החיים והדעת ונוף גן העדן

חוה והנחש - עימות מסוגנן בין הפיתוי הנכרך סביב חוה לבין
.רתיעתה המומחשת בנטיית גופה ומנח ידיה

גירוש - הציור הדרמטי מבין השלושה, מורכב מסמלים צורניים
.ברורים, העוטפים דמות מרכזית, הנושאת את נטל התוצאה

הגירוש מגן עדן", 1992 - מתוך סדרת בריאת העולם"
קודם | הבא | לאוסף הציורים | לדף הבית