.בתוך זמן קצר היה קור לאחד הגרפיקאים הנודעים והחשובים בישראל
-(חודשים ספורים לאחר עלייתו לארץ עיצב (במסגרת שירותו הצבאי בפיקוד הדרכה
.פלקט שנחשב היום לקלסיקה, הקורא לגיוס תרומות למלווה ביטחון
עוד אחד מהפלקטים המפורסמים שלו הוא כרזת יום העצמאות תשי"ב, שכיתובו "הזורעים
."בדמעה ברינה יקצורו
,קור עיצב כרזות תיירות ופלקטים לחגים ולחגיגות עדלידע את הגדת הפסח של קיבוץ בארי
(וכן ספרים (בין השאר את הספר "בעקבות ישו", שתורגם ל-18 שפות והוגש כמתנה לאפיפיור
עטיפות לספרים, סדרות בולים ושטרות כסף: את דיוקנו של הרצל על שטר 100 ל"י
.וגם את דיוקנותיהם של חיים וייצמן, משה מונטיפיורי והנריאטה סאלד על שטרות אחרים
,בפעילותו זו קצר הצלחה רבה, ואף זכה להכרה בינלאומית ולפרסים בארץ ובחו"ל ובהם פרס .סירנת הזהב" במילנו, איטליה"
פאול בן 28

למרות הצלחתו הרבה, בשנת 1973 כשהוא בן 47, החליט קור לנטוש לחלוטין את עבודתו
.רבת הגוונים כגרפיקאי, ולחזור לעיסוק שהיה אהבתו הגדולה - הציור
העולם שיצר באמצעות הציור, אשר לו הקדיש מאז את חייו - הוא עולם קסום בעל חוקיות
.משלו - יפה ונעים לעין, אבל גם מאיים מאד
,העולם הזה הוא "שום מקום ושום זמן" (בנוסח עולמו הספרותי של גבריאל גרסייה מרקס
."שיצירתו השפיע על קור עמוקות ) שהם גם, כמובן, "כל מקום וכל הזמן
,אמנות הרמטית, מרוחקת קמעה, ירחית" - כך הגדיר המשורר נתן זך את יצירתו של קור"
. שאותו תיאר כמייצגו הנאמן ביותר של זרם הריאליזם הפנטסטי באמנות הישראלית


מצייר את עצמו
קודם | הבא | לתולדות | לדף הבית